Tuesday, March 9, 2010


Dalam era teknologi ini, setiap pelajar harus mengetengahkan bakat dalam pelbagai bidang untuk bersaing di antara satu sama lain. Antara contoh terdekatnya ialah pertandingan mencipta poster. keunikan sesuatu poster terletak pada daya pemikiran kreativiti seorang pelajar. Pembikinan sebuah poster haruslah dapat menarik minat pembaca ataupun khalayaknya dari segi warna, kuantiti mahupun kualiti poster tersebut. Poster yang unik dapat dapat menawan hati pembacanya.

No comments:

Post a Comment